منجنیق ایران دستگاه پلیس پایتخت خبر

منجنیق: ایران دستگاه پلیس پایتخت خبر گزارش

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی سبزیجات آینده تلخ تر می شوند

به گفته دانشمندان طعم تلخی سبزیجات آفت ها را از آنها دور می کند. به همین علت در آینده سبزیجات احتمالا طعم تلخ تری خواهند داشت.

سبزیجات آینده تلخ تر می شوند

سبزیجات آینده تلخ تر می شوند

عبارات مهم : سبزیجات

به گفته دانشمندان طعم تلخی سبزیجات آفت ها را از آنها دور می کند. به همین علت در آینده سبزیجات احتمالا طعم تلخ تری خواهند داشت.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، دانشمندان هشدار داده اند جهت کنترل روند استفاده از آفت کش ها درآینده، سبزیجات طعم تلخ تری خواهند داشت.

سبزیجاتی مانند گل کلم طوری پرورش می یابند که از تلخی آنها کاسته شود تا با ذایقه افراد همخوانی داشته باشند.

سبزیجات آینده تلخ تر می شوند

ولی جان پیکت استاد شیمی بیولوژی دانشگاه کاردیف در این باره می گوید: مواد شیمیایی در سبزیجاتی که طعم تلخ ایجاد می کنند، نقش آفت کش را نیز دارند.

او هشدار داد هرچند دانشمندان می توانند از این طعم تلخ بکاهند ولی در نتیجه آن آفت ها زیاد به گیاه حمله می کنند.

به گفته دانشمندان طعم تلخی سبزیجات آفت ها را از آنها دور می کند. به همین علت در آینده سبزیجات احتمالا طعم تلخ تری خواهند داشت.

واژه های کلیدی: سبزیجات | دانشگاه | سبزیجات | شیمیایی | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz