منجنیق ایران دستگاه پلیس پایتخت خبر

منجنیق: ایران دستگاه پلیس پایتخت خبر گزارش

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ساخت ربات هایی به اندازه سلول انسان

محققان ام آی تی آمریکا ربات هایی ساختند که قادر به احساس محیط اطراف، ذخیره اطلاعات و حتی عملیات محاسباتی هستند و کوچکترین ربات های ساخته دست بشر محسوب می شوند.&

ساخت ربات هایی به اندازه سلول انسان

ساخت ربات هایی به اندازه سلول انسان

عبارات مهم : حافظه

محققان ام آی تی آمریکا ربات هایی ساختند که قادر به احساس محیط اطراف، ذخیره اطلاعات و حتی عملیات محاسباتی هستند و کوچکترین ربات های ساخته دست بشر محسوب می شوند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، این ربات ها که به اندازه سلول تخمک انسان هستند، دارای مدارهای الکترونیکی از جنس مواد دوبعدی بوده و روی ذراتی موسوم به کلویید سوار می شوند.

کلوییدها ذرات یا مولکول های نامحلولی با ابعادی از یک میلیاردم، میلیونیم تا متر هستند و اندازه آن ها به قدری کوچک است که می توانند جهت مدت نامحدود در مایعات یا حتی هوا به صورت معلق باقی بمانند.

ساخت ربات هایی به اندازه سلول انسان

این ربات ها نیازی به منبع خارجی یا داخلی توان الکتریکی ندارند و یک دیود نوری راحت جریان الکتریکی مورد نیاز جهت راه اندازی مدارهای محاسباتی و حافظه این ربات ها را تامین می کند. این توانایی جهت حس کردن محیط اطراف، گردآوری اطلاعات، ذخیره این اطلاعات در حافظه و بازخوانی اطلاعات در آخر کار ربات کافی است.

محققان امیدوارند از طریق پیوند کلوییدها با مدارات الکترونیکی پیچیده بتوانند زمینه را جهت ساخت تجهیزاتی با توانایی انجام سفرهای تشخیصی در سیستم های متفاوت از سیستم گوارش انسان گرفته تا خطوط انتقال نفت و گاز فراهم کنند.

محققان ام آی تی آمریکا ربات هایی ساختند که قادر به احساس محیط اطراف، ذخیره اطلاعات و حتی عملیات محاسباتی هستند و کوچکترین ربات های ساخته دست بشر محسوب می شوند.&

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Nanotechnology انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: حافظه | اطلاعات | اطلاعات | الکتریکی | الکترونیکی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz