منجنیق ایران دستگاه پلیس پایتخت خبر

منجنیق: ایران دستگاه پلیس پایتخت خبر گزارش

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خانواده‌ها مانند گذشته به صورت کلی برنج نمی‌خرند

وضعیت اقتصادی خانواده‌های ایرانی به گونه‌ای است که مانند گذشته به صورت سالیانه برنج خریداری نمی‌کنند. 

خانواده‌ها مانند گذشته به صورت کلی برنج نمی‌خرند

خانواده ها مانند گذشته به صورت کلی برنج نمی خرند

عبارات مهم : بازار

وضعیت اقتصادی خانواده های ایرانی به گونه ای است که مانند گذشته به صورت سالیانه برنج خریداری نمی کنند.

غلامرضا خانکشی کارشناس ارشد برنج کشور در گفت و گو با ایسنا توقف ثبت سفارش برنج به وسیله وزیر جهاد کشاورزی را اقدامی بسیار مثبت عنوان کرد، گفت: با توجه به ثبت سفارش یک میلیون تنی که از قبل انجام شده است بود، نیاز نبود که بخواهیم مقدار بیشتری برنج وارد کنیم و در مجموع ادامه واردات برنج خارجی، موجب رکود بازار برنج داخلی می شود.

خانواده‌ها مانند گذشته به صورت کلی برنج نمی‌خرند

وی اضافه کرد: خانواده های ایرانی دیگر مانند وقت گذشته کیسه های صد کیلویی برنج نمی توانند خریداری کنند و معمولا به صورت مقدار بسیار کمتر خریداری می کنند، بنابراین نمی توان گفت که نیاز به برنج تمام شده است هست، لیکن همچنان تقاضا جهت این محصول در بازار وجود دارد.

خانکشی پور خاطر نشان کرد: ضریب خوداتکایی محصول برنج در مرز ۷۰ درصد است و می توان با ارتقای تولید عملکرد سطح تولید برنج را در هر هکتار زیاد کردن داد و میزان این درصد را اوج برد.

وضعیت اقتصادی خانواده‌های ایرانی به گونه‌ای است که مانند گذشته به صورت سالیانه برنج خریداری نمی‌کنند. 

وی در مورد قیمت برنج در مقایسه با سال گذشته تصریح کرد: اگر چه در مقطعی از وقت بعد از برداشت محصول شاهد زیاد کردن 15 درصدی قیمت برنج نسبت به سال گذشته بودیم ولی مجددا با اشباع شدن بازار داخلی از برنج خارجی قیمت این محصول بازهم کم کردن پیدا کرد .

مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی راجع به مسکوت ماندن پروژه خودکفایی برنج اظهار کرد: در دولت گذشته پروژه خودکفایی کلید خورد و کارها مناسبی نیز به انجام رسید، ولی در حال حاضر این پروژه به دلایل متفاوت از حرکت باز ایستاده است.

واژه های کلیدی: بازار | محصول | پروژه | خانواده | خانواده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz